Truyện Mới Cập Nhật

CHERRY PICKING

Chapter 10 1 tuần trước

Ốc

Chapter 9.5 1 tuần trước

JINX

Chapter 40 2 tuần trước

GIẢ DƯỢC

Chapter 26 2 tuần trước

Tham Hoan

Chapter 12 2 tuần trước

Colorize

Chapter 6 2 tuần trước